ŹRÓDŁA GENEALOGICZNE

ŹRÓDŁA GENEALOGICZNE

Dokumentacje prowadzone przez poszczególne cmentarze Archidiecezji Chicago mają na celu zapewnianie upoważnionym stronom natychmiastowych, konkretnych informacji związanych z cmentarzem . Na przykład można niezwłocznie wskazać położenie miejsca pochówku danej osoby.

Bardziej szczegółowe informacje, niekiedy możliwe do uzyskania, wymagają więcej czasu. Dokumentacje cmentarzy nie zostały opracowane z myślą o zapewnianiu szczegółowych danych do badań genealogicznych. Obecnie nie istnieje lista zbiorcza pochówków, ani nawet pełna lista pogrzebów w grobach i grobowcach na wszystkich cmentarzach Archidiecezji Chicago w jednej centralnej lokalizacji. Dokumentacja każdego cmentarza prowadzona jest jedynie na tym cmentarzu.

Choć zawsze istniało pewne zainteresowanie takimi badaniami, wzrosło ono znacznie w ostatnich latach. Szczególnie nasze starsze cmentarze doznały zwiększenia liczby wniosków o informacje genealogiczne. W związku z tym niezbędne zostało wprowadzenie pewnych ograniczeń odnośnie takich wniosków, aby nie zakłócały one zwykłej posługi dla osób, które wykupiły miejsca na danym cmentarzu. Wiele badań genealogicznych wymaga godziny lub więcej czasu naszego personelu.

Bardzo chętnie zapewnimy Państwu takie informacje, ale w związku z ilością próśb, musimy spełniać je w ustalonej kolejności. Aby złożyć wniosek o informacje genealogiczne, proszę kliknąć tutaj kliknij tutaj.

W typowych okolicznościach można oczekiwać odpowiedzi w ciągu 30 dni. W pewnych porach roku, kiedy cmentarze odwiedzane są często i wrasta zakres obsługi obecnych posiadaczy prawa do miejsca na cmentarzu, okres oczekiwania może być nieco dłuższy.

W naszym przekonaniu możemy służyć Państwu skuteczniej w tej kwestii i prosimy o współpracę.

Poniżej podajemy pewne dodatkowe źródła informacji genealogicznych, które mogą zapewnić więcej szczegółów, niż te, którymi my dysponujemy:

Joseph Cardinal Bernardin
Archives and Records Center

711 W. Monroe St.
Chicago, IL 60661
Telefon: 312-534-4400

Zawiera dokumentację i archiwa Archidiecezji Chicago. Dostępne są w ograniczonym zakresie informacje na temat sakramentów, sierocińców, szkół i inne powiązane informacje.

Illinois State Archives Reference Unit
Margaret Cross Norton Building Capitol Complex
Springfield, IL 62756
Telefon: 217-782-3556
Faks: 217-524-3930

Świadectwa zgonu wydane w Illinois w latach od 1916 do 1945. Cmentarz, na którym został pochowany zmarły, jest zwykle podany na świadectwie zgonu. Dostępną są też inne typy dokumentów. Szczegóły znaleźć można na witrynie Illinois State Archives (Archiwów Stanowych Illinois).

Newberry Library
60 W. Walton
Chicago, IL 60610
Telefon: 312-943-9090

Zawiera jeden z najlepszych w kraju zbiorów informacji genealogicznych.

Cook County Bureau of Vital Statistics
118 N. Clark St.
Chicago, IL 60602
Telefon: 312-603-5656

Można tam uzyskać kopie świadectw urodzenia, zgonu i małżeństwa w powiecie Cook za opłatą.

National Genealogical Society
4527 17th St.
North Arlington, VA 22207

Jedno z czołowych towarzystw genealogicznych. Oferuje członkostwo.

Chicago Historical Society
1601 N. Clark St.
Chicago, IL 60614
Telefon: 312-642-4600

Znakomite źródło informacji o historii Chicago. Zawiera ogromną kolekcję zdjęć i wykazów mieszkańców miasta.

Office of Vital Records
Illinois Department of Public Health

605 W. Jefferson St.
Springfield, IL 62706
Telefon: 217-782-6553

Można tam uzyskać kopie świadectw urodzenia, zgonu i małżeństwa za opłatą.

Inne informacje o Cmentarzach Katolickich i pochówku:

Interment OptionsInterment Options Colored

WYBÓR POCHÓWKU

Cmentarze Katolickie oferują ekonomiczny pakiet, który obejmuje wszystkie potrzeby związane z cmentarzem dodawane do dowolnego zakupu.

Przeczytaj więcej
Interment ServicesInterment Services Colored

USŁUGI POCHÓWKU

Pochówek zmarłego wymaga wielu ciągłych kontroli, aby uchronić ten ważny rytuał od błędów.

Przeczytaj więcej

PROGRAMY SPOŁECZNOŚCIOWE

Cmentarze Katolickie oddane są niesieniu pomocy, zapewnianiu wyjaśnień i edukacji rodzinom katolickim, parafiom i innym organizacjom w Archidiecezji, poprzez swoje programy wychodzenia do społeczności.

Przeczytaj więcej

Ministerstwo Żałoby

Kiedy zjawia się śmierć, życie tych, którzy pozostają zmienia się na zawsze.

Przeczytaj więcej